Privacy verklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Passion4bagpipes.nl

Passion4bagpipes respecteert de privacy van alle gebruikers van mijn website.
Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld.
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Passion4bagpipes.
U dient zich ervan bewust te zijn dat Passion4bagpipes niet verantwoordelijk is voor de privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn.
Wij raden u aan bij het via mijn website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen.
U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerking van Persoonsgegevens;
Gebruik van onze diensten;
Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Passion4bagpipes, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken.
Deze gegevens worden opgeslagenen gebruikt om mijn diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Passion4bagpipes worden gebruikt om u te informeren over onze diensten.
U e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Passion4bagpipes.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak
of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Passion4bagpipes.

U kunt te allen tijde contact met mij opnemen, via het contactformulier op onze site indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail.

Bewaartermijn;
Passion4bagpipes bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies;
Deze website maakt gebruik van Cookies. Meer info vind u onder onze Privacyverklaring.

Wijzigingen;
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door Passion4bagpipes.
Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Disclaimer; Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer

Copyright:
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur
zijn beschermd door auteurs- en databankrechten.
Deze rechten berusten bij Passion4bagpipes.
Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Passion4bagpipes is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.


Aansprakelijkheid;
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen
gegevens, kan Passion4bagpipes niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.
Passion4bagpipes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit
uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.


Verwijzingen en hyperlinks ;
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker.
Passion4bagpipes geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en
aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.


Google Analytics disclaimer
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik
van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren.
De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.
In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort.
Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort.
In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de
activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet.
De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen.
Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken.
Er wordt dan een “opt-out cookie” op uw website geplaatst, dat zorgt dat uw gegevens niet meer worden verzameld als u deze website bezoekt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics.
Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.


reCAPTCHA
We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website.
Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten.
Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken.
De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google.
Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied.
In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort.
Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren.
Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing.
Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.